Objective-C

#define

#define vervangt een waarde door een andere waarde.
Een voorbeeld: De code #define peter 100 vervangt overal in de code peter door de waarde 100.

#import

Met behulp #import kunt u een bestand insluiten.
Bijvoorbeeld: #import <UIKit/UIKit.h>

Cast een integer naar een string

NSString *intString = [NSString stringWithFormat:@”%d”, myInt];

Concatenatie Strings

NSString* anotherString = [aString stringByAppendingString: bString];

Een afbeelding plaatsen op een button

UIImage *btnImage = [UIImage imageNamed:@”naam_afbeelding.png”];
[button setImage:btnImage forState:UIControlStateNormal];

NSLog()

Een handige functie is NSLog(). Deze kunt u een NSString-waarde meegeven die hij vervolgens naar de log zal wegschrijven. De log kunt u heel eenvoudig bekijken met de app Console die u bij de hulpprogramma’s in Mac OS X kunt vinden. Voorbeeld: NSLog(@”%@”,waarde1);

random()

De code om bijvoorbeeld een getal te genereren van 0 tot 5.
srandom(time(NULL));
getal1 = random() % 6;

self.view.backgroundColor

//De achtergrond van de view wordt in de opgegeven kleur geplaatst
self.view.backgroundColor = [UIColor redColor];

sleepForTimeInterval

Stop de toepassing voor een aantal seconden
[NSThread sleepForTimeInterval:10.0];

Strings vergelijken

NSString *string1 = @”A String.”;
NSString *string2 = @”A String.”;
BOOL result = [string1 isEqualToString:string2];