Telecom Gedragscode

Vaste Telecom Operatoren en Dienstverleners hebben zich verbonden tot een Gedragscode betreffende het aanbod van bepaalde diensten via telecommunicatie na te leven. Voor deze diensten betaalt de gebruiker naast de gesprekskosten ook voor de inhoud. In België worden deze diensten Infokiosk diensten genoemd en aangeboden via 077- of 090X-nummers.

De Gedragscode Telecom is een zelfregulerend initiatief dat de toepasselijke wetgeving integreert en vertaalt naar Infokioskdiensten (zowel voor oproepen die met gesproken berichten worden beantwoord als voor oproepen naar het internet). Specifieke verplichtingen en principes werden opgenomen en hebben betrekking op reclame, aanduiding van de prijs alvorens de oproep tot stand komt, inhoud en duur van de aangeboden diensten, regels in verband met diensten voor minderjarigen, identificatie aanvragen, enz.

De Gedragscode Telecom heeft bovendien een procedure opgezet voor de behandeling van klachten.

Eindgebruikers van de Infokiosk diensten kunnen onder deze procedure hun vraag om informatie over de diensten rechtstreeks indienen bij de operator die hen voor de communicaties factureert. De procedure voorziet in het doorgeven van de aanvraag aan de Dienstverleners via de operator die het infokiosk nummer ter beschikking heeft gesteld. De operatoren verbinden zich ertoe ervoor te zorgen dat binnen een redelijke termijn de aanvragen worden onderzocht en een antwoord terugkomt naar de indiener van de aanvraag.

De tekst is integraal beschikbaar op deze site. Deze site wordt bovendien regelmatig ge-update, kom dus zeker binnenkort eens terug voor bijkomende informatie.